Czy wspólne rozliczenie z dzieckiem za 2022 rok jest możliwe? Jakie zmiany w tym zakresie wprowadzono? Na co należy zwrócić uwagę dokonując rozliczenia podatkowego?

Wprowadzone przepisy w zakresie Nowego Ładu uniemożliwiły wspólne rozliczanie się z dzieckiem. Czy pojawi się możliwość ponownego rozliczania się z dzieckiem?

Kolejne zmiany w zakresie Ustawy o Polskim Ładzie oznaczają powrót do preferencyjnego rozliczania samotnych rodziców z dzieckiem. Od lipca osoby samotnie wychowujące dzieci będą miały możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczania.

Jakie warunki należy spełnić, aby wspólne rozliczenie z dzieckiem za 2022 rok było możliwe?

♦ dzieci są niepełnoletnie lub

♦ uczą się i nie ukończyły jeszcze 25 lat lub

♦ otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na wiek.

Warto również zaznaczyć, że dzieci nie mogą uzyskiwać dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej.