Wspólnikiem spółki z o.o. mogą być zarówno osoba fizyczna i prawna, jak i tzw. “ułomne osoby prawne”, a więc np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Warunkiem zaś uzyskania tego statusu jest objęcie udziału – może to nastąpić już na etapie tzw. spółki z o.o. w organizacji, która z momentem wpisu do KRS przekształca się we właściwą spółkę z o.o. Z samym momentem wpisu wspólnicy spółki z o.o. w organizacji stają się wspólnikami spółki z o.o..

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień:

 • uprawnienia ustawowe i umowne,
 • uprawnienia udziałowe i osobiste,
 • uprawnienia indywidualne i kolektywne,
 • prawo do dywidendy,
 • prawo głosu.

Podstawowe obowiązki:

 • obowiązek wniesienia wkładu,
 • obowiązek wyrównania niedoborów w kapitale zakładowym,
 • obowiązek lojalności względem spółki,
 • obowiązek objęcia nowych udziałów,
 • obowiązek dokonania na rzecz spółki dopłat,
 • obowiązek pełnienia w spółce określonej funkcji.