Każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, że wykroczenie skarbowe oraz przestępstwo skarbowe to dwa różne pojęcia. To bardzo istotne, ponieważ od rodzaju popełnionego przestępstwa zależy wielkość nałożonej na podatnika kary.

Wykroczenie skarbowe
Wykroczenie skarbowe powodowane jest niewypłaceniem lub wpłaceniem niepełnej należności podatkowej. Jego popełnienie może grozić grzywną określoną kwotowo. Istotne w rozróżnieniu jest to, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekraczała 20 krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe czyny, które są wykroczeniami skarbowymi wskazane są w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Przestępstwo skarbowe
Spowodowane jest popełnieniem czynu zabronionego przez Kodeks pod karą grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z przestępstwem skarbowym mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca podejmuje działania narażające budżet publicznoprawny na wartość, która przekroczy wspomniany limit pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Warto wspomnieć, że zdarza się, że przy czynach mniejszej wagi organ podatkowy nakłada na podatnika tylko karę grzywny. Wysokość kar pieniężnych zależy od charakteru popełnionego czynu i jest określona przepisami prawa.

Przeczytaj również:

Sprzedaż internetowa, a ryczałt