Kiedy mamy obowiązek wystawienia paragonu?

Zasadniczo paragon musi być wydany przez każdy podmiot zobowiązany przepisami prawa do jego wystawienia, kiedy dokonuje on sprzedaży na rzecz konsumenta. Istnieje jednak zwolnienie z kasy fiskalnej – może nas ono obejmować, na przykład, ze względu na kwotę obrotów. W relacjach z osobami prywatnymi możemy bowiem w określonych przypadkach nie być wcale zobligowani do wystawienia paragonu.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy nasz obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Sumę tę oblicza się proporcjonalnie, czyli jeżeli rozpoczynamy działalność w połowie roku, to przysługuje nam już jedynie 10 tysięcy zwolnienia. Kiedy zanotujemy wyższe obroty, mamy dwa miesiące na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie rejestrowania na niej swojej sprzedaży. Niektóre branże w ogóle nie mają uprawnienia do tego rodzaju ulgi i muszą wystawiać paragony od pierwszej transakcji. Trzeba dokładnie to sprawdzić przed przystąpieniem do działania, aby w późniejszym czasie nie było nieprzyjemności.

Kiedy wystawiamy fakturę uproszczoną?