Czym jest plan kont? Według niego można księgować wszystkie operacje finansowe. Jest to definitywnie niezbędne narzędzie, które daje nam najpotrzebniejsze informacje, aby dobrze zarządzać swoją działalnością.

Według ustawy o rachunkowości, każda firma powinna posiadać dokumentację, w której przyjęte są przez nią pewne zasady rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. W skład zakładowego planu kont wchodzi księga główna i konta pomocnicze.

Konta pomocnicze dzielą się na:

  • syntetyczne- określają główne grupy operacji finansowych
  • analityczne- uszczegóławiają zapisy na kontach syntetycznych

Księga główna to zbiór wszystkich kont syntetycznych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia finansów firmy.

Każdy plan powinien być przygotowany specjalnie pod daną firmę, gdyż wtedy mamy pewność, że odpowiednio będzie służył. Każda działalność ma swoje potrzeby i wszystkie muszą być uwzględnione.

Plan kont to zbiór, w którym zapisywane są wszystkie dane finansowe.

Są elementy, które mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie planu kont, na przykład:

  • wielkość przedsiębiorstwa
  • inne potrzeby ewidencyjne od tych potocznie przyjętych
  • wzór sprawozdania finansowego
  • specyfika działalności
  • potrzeby informacyjne
  • przepisy podatkowe i statystyczne