Podatek liniowy jest sposobem rozliczania podatku, który zakłada, że wysokość należnej daniny jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wykorzystuje się go do obliczania podstawy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.  Jego stawka jest stała i wynosi 19%. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zalety podatku liniowego:
– stała stawka
– łatwość wyliczenia (nie trzeba myśleć o skali podatkowej i o kwocie zmniejszającej podatek)
– nie potrzebne jest uwzględnianie skomplikowanych załączników jak w przypadku rozliczeń za pośrednictwem skali podatkowej
– przychód może zostać pomniejszony o koszty podatkowe

Wady podatku liniowego:
– brak możliwości korzystania z ulg podatkowych
– brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku
– nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem

Wybór właściwej formy opodatkowania powinien być podjęty przed rozpoczęciem roku podatkowego. Stosowanie tego rodzaju rozliczenia się z Urzędem Skarbowym jest opłacalne dla osób, których roczny dochód przekracza 100 tysięcy. Podejmując decyzję o wyborze formy opodatkowania warto przeanalizować wszystkie za i przeciw, i wybrać podatek dochodowy najlepiej dopasowany do własnej firmy.