Zasada podatkowa to zestaw zaleceń formułowanych przez teorię ekonomii i finansów pod adresem państwa, tzn. parlamentu, rządu, partii politycznych itp. Pierwsze zasady zostały sformułowane przez Adama Smitha (równość, pewność, dogodność i taniość).

Od XIX wieku zasady zostały zmodyfikowane:

a) zasady fiskalne:
– wydajność
– elastyczność
– stałość

b)zasady ekonomiczne:
– nienaruszalność majątku podatników

c) zasady sprawiedliwości:
– powszechność
– równość
– zdolność dochodowa

d) zasady techniczne:
– pewność
– dogodność
– taniość

Zasady wykształciły się na skutek rozwoju państwa, budżetu oraz podatków.