Jak prowadzić księgi rachunkowe? Czym kierować się dokonując ewidencji księgowej w postaci pełnej księgowości?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi opierać się na obowiązujących przepisach oraz przyjętych normach. Istotnie należy zaznaczyć, że prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych decyduje o sporządzonym sprawozdaniu finansowym podmiotu, który przekazywany jest organom podatkowym. Sprawozdanie finansowe informuje o podejmowanych działaniach oraz przedstawia sytuację finansową jednostki.

Jakimi zasadami kierować się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

  1. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, aby mogły przedstawiać rzeczywisty stan finansowy podmiotu.
  2. Księgi nie mogą zawierać błędów.
  3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien umożliwiać sprawdzenie poprawności zapisów.
  4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych opierać się na dokonywaniu bieżących oraz systematycznych zapisów księgowych.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwalają na elektroniczną ewidencję księgową, która znacząco usprawnia funkcjonowanie firm oraz wypełnianie obowiązków księgowych.