Nowe przepisy dotyczące ulgi w zakresie PIT dla osób młodych, a więc pracowników do 26. roku życia weszły w życie 1 sierpnia 2019 r., kiedy to limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł. Owa kwota dotyczy 5/12 całorocznego limitu, ponieważ zwolnienie dotyczyło okresu 5 miesięcy.

Kwota przekraczająca limit 85 528 zł, będąca nadwyżką przychodów ponad wyznaczony limit, podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, stosując skalę podatkową. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia za pracownika 18% podatku, a w sytuacji, gdy nadwyżka przekroczy także ten próg podatkowy – wówczas 32% podatku.

Już od 2020 roku limit ten będzie odpowiadał kwocie z górnej granicy przedziału pierwszego skali podatkowej 85 528 zł, a nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W sytuacji, gdy przekroczony zostanie limit, płatnik będzie zobowiązany do obliczenia oraz pobrania podatku w wysokości 18%. Natomiast, gdy nadwyżka przekroczy pierwszy próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

UWAGA!
Ustalając limit nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, a także innych ulg. Istotna wówczas jest kwota brutto, która określona jest w umowie o pracę, bądź w umowie zlecenia.