Istotnie należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji w Polsce warto przyjrzeć się bliżej wydawanym zezwoleniom na pracę w Polsce. Jaki jest termin ważności zezwolenia? Czy można go przedłużyć?

Zezwolenie na pracę w Polsce jest wydawane obcokrajowcom na określony czas. Najdłuższy termin ważności dokumentu to 3 lata. Okres ważności uzależniony jest od wielu czynników, m.in.:
– rodzaj świadczonej pracy;
– długość zawartej umowy o pracę;
– okres w jakim obcokrajowiec chciałby pracować w Polsce;

Dłuższy (niż 3 lata) okres ważności zezwolenia na pracę w Polsce wydawany jest w sytuacji, gdy obcokrajowiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób. W tej sytuacji zezwolenie może być wydane na okres 5 lat.

Przedłużenie zezwolenia na pracę w Polsce – czy jest możliwe?
W tym celu należy złożyć wniosek we właściwym terminie ( nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia).

Gdzie złożyć wniosek?
Do wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania albo do wojewody mazowieckiego.