Najczęściej z początku roku dowiadujemy się o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone. W 2019 roku planowanych jest szereg zmian, które mają usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Czy każda zmiana będzie korzystna? Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Wiele planowanych zmian dotyczy podatku PIT. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego podatku od niezrealizowanych zysków. Mowa tutaj o „exit tax”. Podatek ten ma być stosowany w sytuacji, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło.

Kolejną nowością ma być prowadzenie daniny solidarnościowej, która będzie miała swoje zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. Stawka podatku ma wynieść 4% nadwyżki ponad tę kwotę.