Na rok 2021 przewidywane jest wprowadzenie kilku istotnych zmian podatkowych. Dotyczą one różnych sfer działalności, ale niektóre z nich są naprawdę radykalne.

Już od 1 stycznia nowego roku w życie będą wchodzić nowe regulacje i rozporządzenia. Do każdej zmiany należy się odpowiednio przygotować, co niekoniecznie może okazać się dla podatników łatwe. Zmiany, które wprowadzany były już z końcem 2020 roku to stosowanie nowej struktury pliku JPK VAT będą w dalszym ciągu nowością dla podatników. Do JPK V7 doszedł obowiązek stosowania odpowiednich kodów GTU na fakturach sprzedażowych.

Zmianom od stycznia 2021 roku poddany zostanie także SLIM VAT. Zgodnie z zapowiedziami zniesiony zostanie obowiązek uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej oraz zmienią się zasady rozliczania tych faktur. Nowe zasady dotyczyć będą także przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej. Wprowadzony zostanie termin ważności wiążącej informacji stawowej (WIS), wydłużony zostanie termin na odliczenie podatku naliczonego, nastąpią zmiany w stosowaniu metody podzielonej płatności, a także zmiany w limicie opodatkowania przekazywanych prezentów.

Na koniec dwie najważniejsze i najbardziej radykalne zmiany, z których jedna jest pozytywna dla przedsiębiorców, a druga wręcz przeciwnie.
Estoński CIT w Polsce. Od 2021 roku spółki kapitałowe będą miały możliwość opodatkowania estońskim CITem. Forma ta polega na odroczeniu płatności podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki. Warunki skorzystania z estońskiego CITu są dość obszerne, nie mniej jednak daje on wiele korzyści. Estoński CIT to większa odporność spółek na dekoniunkturę, większe zdolności inwestycyjne, a także wzrost produktywności i innowacyjności.

CIT w spółkach komandytowych. Jedna z najmniej przychylnych dla przedsiębiorców zmian ma obowiązywać od stycznia 2021 roku. Do tej pory spółki komandytowe opodatkowane były tylko podatkiem PIT. Ta zmiana z pewnością budzi sprzeciw i wprowadzi wiele zamieszania.