Przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Zmiany prawdopodobnie wprowadzone zostaną 1 lutego 2021 roku i dotyczyć będą między innymi uproszczenia zasad monitorowania dostaw niektórych wyrobów akcyzowych.

Poprawki w akcyzie będą o charakterze technicznym. Uproszczone mają zostać zasady monitorowania dostaw na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a są to:

  1. paliwa lotnicze
  2. paliwa żeglugowe
  3. gaz LPG

Najważniejszym rozwiązaniem jest wejście do użytku Systemu do monitorowania EMCS PL2. Jest to system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych. Monitorowanie z użyciem tego systemu obejmie niektóre dostawy zwolnione od akcyzy wyrobów węglowych, czy transportu eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, a także przemieszczanie importowanych wyrobów akcyzowych.
Projekt reguluje również zasady monitorowania nowym systemem przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem. Wprowadzono także możliwość dokonania podziału pomieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem systemu EMCS PL2.