Wewnętrzne źródła finansowania – przed szukaniem nowych sposobów finansowania warto zastanowić się nad możliwością opłacania pomysłu ze środków wewnętrznych. Największą zaletą takiego finansowania jest niezależność i znikoma ingerencja innych podmiotów na działalność firmy. Opłacając pomysł kapitałem własnym uniezależniamy się od banków i inwestorów zwiększając swoją swobodę w prowadzeniu firmy. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się:

  • zysk netto,
  • sprzedaż aktywów,
  • odpisy amortyzacyjne,
  • faktoring.

Czasami okazuje się, że wewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa nie wystarczy i należy szukać pomocy w finansowaniu zewnętrznym. Ten sposób jest najpopularniejszym sposobem pozyskiwania środków na nowe, kapitałochłonne inwestycje. Jakie źródła finansowania wybrać?

  • leasing,
  • kredyt bankowy,
  • dotacje,
  • emisja akcji.