Ze zwolnienia podmiotowego z VAT całej sprzedaży mają prawo skorzystać przedsiębiorcy spełniający określony warunek dotyczący wielkości obrotu. I tak, limit zwolnienia podmiotowego z VAT-u wynosi 200 tys. zł w skali roku. 

Zwolnienie podmiotowe VAT jest również dedykowane osobom, które dopiero rozpoczynają własną działalność w trakcie roku podatkowego, o ile przewidziana wartość nie przekroczy limitu. Po przekroczeniu limitu zwolnienie podmiotowe traci swoją moc. Wówczas powraca obowiązek podatkowy, a podatnik musi opodatkować całą transakcję.

Limit sprzedaży to nie jedyny warunek dotyczący możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT.  W ustawie zapisano, że przywilej ten nie dotyczy firm zajmujących się sprzedażą:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych,
  • terenów budowlanych, budynków budowli,
  • nowych środków transportu,
  • usług prawniczych,
  • usług w zakresie doradztwa,
  • usług jubilerskich.