Panująca w Polsce od marca 2020 roku pandemia ma bardzo negatywny wpływ na gospodarkę oraz działalność przedsiębiorców. Wielu z nich zdecydowało się na likwidację lub zawieszenie działalności, co skutkowało utratą pracy dużej liczby pracowników.

W ramach pomocy drobnym przedsiębiorcom, rząd zapowiedział zwolnienie z opłaty targowej za cały rok 2021.
Opłata targowa to podatek lokalny, który pobierany jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dotyczy to osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Mali przedsiębiorcy, którzy sprzedają na targach, według górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 musieliby przeznaczyć 823,11 zł dziennie. Jest to zatem spora ulga dla drobnych przedsiębiorców, którzy sprzedażą zajmują się zazwyczaj samodzielnie lub z pomocą członków rodziny.

W zaistniałej sytuacji pomoc rządu skierowana jest także dla samorządów lokalnych, czyli gmin, które z powodu utraty tej części dochodów potrzebować będą rekompensaty.
Rekompensata ta będzie przekazywana gminie, w przypadku gdy dochody z opłat targowych za rok 2019 przekroczyły w danej gminie 10 000 zł.