Zdarza się, że urząd skarbowy zwróci podatnikowi pieniądze, jeśli po złożeniu deklaracji okaże się, że wartość wpłaconych zaliczek przekracza wartość podatku jaką należało zapłacić.
Nadpłata zazwyczaj wynika ze sposobu naliczania składek oraz przysługujących ulg podatkowych.
Pracodawcy w imieniu pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, każdego miesiąca odprowadzają składki na poczet podatku dochodowego, jeśli przysługuje im ulga z tytułu posiadania dzieci, ulga rehabilitacyjna czy za internet. Zwrot otrzymują także osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Zwrot otrzymuje się przekazem pocztowym lub na konto bankowe, jeśli wcześniej zostało ono zgłoszone na odpowiednim formularzu..

Na zwrócenie nadpłaty urząd skarbowy ma 3 miesiące, jeśli deklaracja była składana metodą tradycyjną lub 45 dni jeśli podatnik złożył ją w formie elektronicznej. Termin liczy się od momentu złożenia deklaracji, a środki wypłaca się jeśli nie a innych zaległości w urzędzie.